Razrabotki

Същност и характеристики на социалнопедагогическата работа със семейства

Продажна цена Цена 25.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 11 страници 

Съдържание

УВОД

Същност и характеристики на социалнопедагогическата работа със семейства      

ЗАКЛЮЧЕНИЕ      

БИБЛИОГРАФИЯ  

  1. Динчийска, С. (1993) Детето, семейството, детската градина. Стара Загора. ИПКУ А. Тошева.
  2. Курс лекции
  3. Уиникът, Д. (2001). Детето, семейството, външният сеят. София. ЛИК.
  4. Савов, С. и колектив. (2007). Децата, семейството, училището и обществото в началото на XXI век. София. Камея Дизайн.
  5. Сотирова, В. (2009). Социална работа - проблеми и перспективи. Благоевград. УИ Неофит Рилски.
  6. McNabb, David.Qualities and practices of professional social work leadership in an interdisciplinary mental health service: An action learning approach//researchgate.net

https://www.researchgate.net/publication/232840552_Qualities_and_practices_of_professional_social_work_leadership_in_an_interdisciplinary_mental_health_service_An_action_learning_approach