razrabotki

Същност на заповедта за изпълнение, издадена в заповедното производство

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.
8 страници - разработка

Съдържание:

Увод

Изложение

 • Заявление за издаване на заповед за изпълнение и изискванията, на които трябва да отговаря:
 • Кога заявилият кредитор може да поиска издаване на заповед за изпълнение по чл.410ГПК?
 • Издаване на заповед:
 • Заседание на съда:
 • Съдържание на заповедта:
 • Възражение на длъжника и процесуални последици от него:
 • Обжалване на заповедта за изпълнение:
 • Влизане в сила на заповедта за изпълнение

Заключение

Литература:

 1. Гражданско съдопроизводство т. II, 2009г. – Любен Корнезов
 2. Казуси по гражданско съдопроизводство, т. II, 2016г. – Любен Корнезов и Атанас Иванов
 3. Граждански процесуален кодекс, обн. ДВ бр. 59 от 20 юли 2007г., в сила от 1 март 2008г. , изм. и доп. Бр. 43 от 7 юни 2016г.