razrabotki

Същност на касационното производство

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

10 страници - курсова работа

Съдържание:

 1. Увод
 2. Проверка на съдебните актове
 3. Гаранции за съдебна защита
 4. Същност на касационното производство
 5. Заключение
 6. Използвана литература
  1. Ат. Иванов - Актове, подлежащи на касационно обжалване по ГПК, 2012 г.
  2. Л. Корнезов - Гражданско съдопроизводство, т. Първи, 2009 г.
  3. Ат. Иванов – АВТОРЕФЕРАТ на тема Актове, подлежащи на касационно обжалване по ГПК, 2011г.
  4. Конституция на Република България – КРБ
  5. Граждански процесуален кодекс – ГПК, 2007 г.

   

  ОТГОВОРИ на казус № 5 – ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ НА СТРАНИТЕ