Razrabotki

Същност на международното право

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 12 страници 

 Съдържание:

 1. Възникване и историческо развитие на международното право.
 2. Понятие за съвременно Международното право. Определение. Характерни особености.
 3. Характерни особености на МП-та система:
 4. Съдържание и форма на МП норми, диспозитивни и императивни норми
 5. Видове, структура и наименование на Международен договор. Ролята на международния договор в съвременето  международното право.
 6. Понятие за източници на МПП. Видове източници. Международноправният обичай като източник на МПП. Кодификация и прогресивно развитие на МПП.
 7. Общи принципи на Международно публично право.
 8. Понятие за субект на Международното публично право. Видове субекти. Индивидът като субект на международно публично право.

Използвана литература :

 1. Международно публично право – обща част – доц. Благой Видин „изд. Къща Софи-Р“- 2005г.
 2. Лекции по междунароно публично право – доц. Марин , 2018г.
 3. Международно публично право – Орлин Борисов –изд. „Нова звезда“ 2013г.