razrabotki.net

Същност на мотивацията

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - реферат

Съдържание:

 1. I. Функцията "мотивиране"
 2. Същност и значение
 3. II. Теория на потребностите според Маклелънд

III. Двуфакторна теория на Херцберг

 1. IV. Процесуални теории за мотивацията
 2. Теория на очакванията.
 3. Теория на справедливостта
 4. Модел на Портър - Лоулер
 5. V. Ролята на парите като мотиватор
 6. VI. Прилагане в практиката – примери

VII. Премиална система на „Дюлон”

VIII. Ролята на програмата за обогатяване на длъжността

 1. IX. Стратегия на „Волво” за обогатяване на длъжностите
 2. X. Прилагане на обогатяването на длъжностите в организацията

 Литература:

 1. Донъли, Дж., Гибсън, Дж., Иванчевич, Дж., Основи на мениджмънта, С., 1997 г.
 2. Ангелов А., Основи на мениджмънта, София, 1996
 3. Илиева, С., Организационно развитие, СУ., 2006
 4. Стоянов, В., Организационна психология, Псидо, Бс., 2005