razrabotki.net

Същност на мотивацията в управлението на човешките ресурси

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

20 страници - разработка

Съдържание:

  1. Увод
  2. Концепция за мотивация
  3. Съдържателни теории за мотивация
  4. Процесуални теории за мотивация
  5. Икономически и неикономически способи за стимулиране
  6. Заключение

Използвана литература:

  1. Маслоу, Ейбрахам, „Мотивация и личност”, Кибеа, 2010 г.
  2. Василев, В., Ефремовски, Ив., „Организационна култура и мотивация на персонала – теоретични основи и добри практики”, Пропелер, С., 2017 г.
  3. Пинк, Д., „Мотивацията”, Изток - Запад, С., 2012