Razrabotki

Същност на оперативно-издирвателната дейност

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - теоретична разработка

Съдържание:

 1. Оперативно-издирвателна дейност
 2. Същност на оперативно-издирвателна дейност
 3. Заключение

Използвана литература:

 • Бахчеванов, Г. “Система за национална сигурност” В.а “Г.С.Раковски”. С., 2007
 • Бекярова Н., Демография и сигурност, С., 2004
 • Иванов, Д. Кратка история на Държавна сигурност 2013
 • Макева-Найденова, Б.Оперативно-издирвателна  дейност  на криминалната  полиция  за  превенция  и  разкриване  на  престъпни посегателства срещу моторни превозни средства. Дисертация. С., 2006.2.
 • Маринов, А. Противодействие на престъпления свързани с данък върху добавената стойност. Академия на МВР, С., 2011.3.
 • Методически указания за събиране на данни и автоматизирана обработка на полицейската статистика във връзка с регистрирането на заявителски материали за извършени престъпления от общ характер (утвърдени със  заповед  No  Iз-2845/29.11.2010  г.  на  министъра  на вътрешните работи на Р България).
 • Михов, С. Разкриване  на  престъпления  чрез  използване  на базите данни на мобилните оператори. Академия на МВР, С., 2012.5.
 • Пенев, Й. Тактически  криминален  анализ  за  разкриване  на организирана престъпна група. Академия на МВР, С., 2011.
 • Хайдушки, И. Глава трета от „Оперативно-издирвателна дейност за противодействие на конвенционалната престъпност“.Авт. колектив под научната редакция на проф. д-р А. Ангелов.Академия на МВР, С., 2012.