Razrabotki

Същност на печалбата и на рентабилността на фирма

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 25 страници

Съдържание:

 1. Увод
 2. Теоретични основи на анализа на печалбат

2.1. Печалбата като цел на фирмата

2.2. Роля на фирмената печалба в пазарната икономика  

2.3. Печалбата като икономически ресурс

2.4.Текущата печалба и производствените решения.

 

 1. Предварителен анализ на рентабилността на фирма "ФИРМАТА" ЕООД

3.1. Рентабилност на база капитал като цяло

3.2.  Рентабилност на база активи

3.3.  Рентабилност на база разходи

3.4. Рентабилност на база приходи

 

 1. Методически анализ на рентабилността на фирма „ФИРМАТА” ЕООД

4.1. Анализ на рентабилността на база “Приходи от продажби”

4.2. Анализ на рентабилността на база “Разходи”

4.3. Анализ на рентабилността на база “Активи”

 

 1. Анализ на рентабилността

5.1. ФСА на рентабилността на приходите от продажби

5.2. ФСА на рентабилността на база разходи

5.3. Рентабилност на база активи

 1. Заключение

Литература:

 • Айнаджиев, А., „Финансово-стопански анализ на фирмата”, Екс-прес, Габрово, 2005
 • Адамов, В., Холст Джони, Захариев, А.; „Финансов анализ”, Абагар, Велико Търново, 2002
 • Грозданов, Б., „Финанси”, Абагар, Велико Търново, 2005
 • Айнаджиев, А., Николова, А., „Икономика на индустриалното предприятие”, ЕКС-ПРЕС, Габрово, 2005
 • Айнаджиев, А., доц. д-р Петков, И., Николова, А., Ганчев, Д., „Икономика на предприятието”, Васил Априлов, Габрово, 2000
 • Чуков, Кр. "Анализ на приходите, печалбата и рентабилността на предприятието", София, 1995 г.
 • Маджарова, Е., “Финансов анализ на предприятието”, 1993г.
 • Тимчев, М. "Финансово-стопански анализ", София, 1999г.
 • Трифонов, Тр. "Управленско счетоводство" І част, София, 2000 г.
 • Закон за счетоводството
 • Национален счетоводен стандарт №7 "Отчитане на паричните потоци
 • Национален счетоводен стандарт №13 "Показатели за финансово-счетоводен анализ"