Razrabotki

Същност на професионално-психологическия тренинг.

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

12 страници - разработка

Съдържание:

 1. Въведение
 2. Същност на социалнопсихологическия тренинг
 3. Видове социалнопсихологически тренинг
 4. Тренинг групи
 5. Фактори оказващи влияние върху социалнопсихологическия тренинг
 6. Процесът на социално- психологическия тренинг
 7. Заключение

Използвана литература:

 • Василев, Д., Я. Мерджанова. Теория и методика на професионалното ориентиране. София, 2003.
 • Данаилова, И. Професионалното ориентиране и ефективността на човешките ресурси. Со­фия, 2009.
 • Ертелт, Б., У. Шулц. Консултиране в образованието и професията. София, 2002.
 • Мадолев В. Психология и психопрофилактика на общуването.Бл.1995.
 • Стаменкова, Н. Професионална психодиагностика. ВСУ, 2005.