razrabotki

Същност на управлението на човешките ресурси в образованието

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

16 страници - курсова работа

Съдържание:

 1. Увод
 2. Определяне на понятието „Управление на човешките ресурси“
 3. Същност на управление на човешките ресурси в образованието
 4. Функции на управление на човешките ресурси
 5. Влияние на УЧР върху постиженията на организацията
 6. Управление на човешките ресурси в училището
 7. УЧП в училище и организационна среда
 8. Същност на управлението в образованието
 9. Нормативна база в училището
  • Проблеми на нормативната уредба
  • Усъвършенстване на нормативната уредба

Литература:

 1. Филипова Н., Училищно законодателство, Университетско издателство „Неофит Рилски”, Благоевград 2005
 2. Балкански, Л., Училищен мениджмънт, С., НИИО, 2000.
 3. Биячева, Е., Маркетингова ориентация на образователната политика, С. НИИО, 1991.
 4. Гюрова, В. В. Георгиева и др. Въпроси на образователния мениджмънт, Екс-Прес, Габрово, 2009