Razrabotki

Същност на управление на човешките ресурси

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

16 страници - разработка (курсова работа)

Съдържание:

 

 1. Увод
 1. Управление на човешките ресурси. Същност.
 1. Стратегическо и оперативно управление на човешките ресурси.
 • Стратегии

3.2. Политики

3.3. Планове по управление на човешките ресурси:

 1. Система за управление на човешките ресурси.
 1. Трудова среда и приобщаване на персонала към целите на развитието на организацията
 1. “Мек” или “Твърд” подход за управление на човешките ресурси
 1. Заключение

Използвана литература:

1.     Вачкова, Е и колектив, Ефективно управление на човешките ресурси – практически наръчник, РААБЕ, С., 2005.

 1. Владимирова, К. Управление на човешките ресурси- стратегии, стандарти, практики. УНСС. С., 2007.
 2. Илиев, Й. Управление на човешките ресурси. Издателство „Абагар“, 2006.
 3. Рибарска, Е., В. Василев. Управление на човешките ресурси - предизвикателства на европейските изменения. Бл., 2009.
 4. Лекции по Управление на търговското предприятие – доц. д-р Валентин Василев