Razrabotki

Същност, особености и етапи на процеса на възпитание

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 12 страници

Съдържание:

  1. Въведение
  2. Същност и особености на възпитанието
  3. Етапи на възпитателния процес

         Използвана литература:

  1. Димитров. Л. и колектив, „Теория на възпитанието ”, издателство „Аскони – издат“, София, 1994.
  2. Десев Л. Педагогическа психология. София, 2000.
  3. Попов, Т, и колектив. Педагогика. Първа част. Теория на възпитанието. Габрово, 2012.
  4. Тодорова, Л. Педагогика II част. Теория на възпитанието. София, 2007.