razrabotki

Същност, особености и значение на педагогическото взаимодействие в подготвителна група

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

11 страници - реферат

Съдържание:

 1. Въведение

2. Теоретичен аспект по проблема

2.1. Научни изследвания относно отношенията и взаимодействията в детската група

3. Заключение

Използвана литература:
 • Балева М., Стоянова Ф., Даскалова Ф., Колева М., Горанова М., Христов Р., и колектив; Убенова Даниела, С. 2004г.; // „Пред училище”;
 • Димитров, Кр.,Димитър, Калева Б., Стойкова Н., Добрева И. и др./Аз съм в детската градина/ Издателство „Изкуства”
 • Колева И., Ванева В., Гюров Д., Генов Р. и колектив; //”Ръка за ръка”, Просвета София;
 • Колева М. Социално развитие на детето. Педагигически условия.
       София 1998
 • Колева М. Педагогически възможности за обогатяване социалността на детската група. Сп.„Предучилищно възпитание”, 3/2008
 • Гюров Д. Самоутвърждаване и взаимодействие в подготвителната
  група. Сп.„Предучилищно възпитание”, 3/2004
 • Янакиева Е. Нравственото възпитание: една изоставена педагогическа теория. Сп.„Предучилищно възпитание”, 7/2008