Razrabotki

Същност, предмет и метод на съдебно-счетоводните експертизи

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 21 страници

Съдържание:

 1. Увод
 2. Изложение
 3. Съдебно-счетоводни експертизи
  • Възникване на съдебно-счетоводните експертизи
  • Същност
  • Вещо лице
  • Назначаване на съдебно-счетоводна експертиза. Общи основания
  • Принципи на организация на съдебно-счетоводната експертиза
  • Права и задължения на експерт-счетоводителите
  • Елементи на доклада на съдебно-счетоводната експертиза
  • Основни въпроси на съдебно-счетоводната експертиза
  • Предмет на съдебно-счетоводната експертиза
  • Метод на съдебно-счетоводната експертиза и основни въпроси
 4. Нормативна уредба
  • Конституция на Република България
  • Търговски закон
  • Закон за съдебната власт
  • Закон за задълженията и договорите
  • Граждански процесуален кодекс
  • Наказателен процесуален кодекс
  • Кодекс на труда
  • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
  • Наредба за съдебните експерти
 • Заключение
 • Използвана литература

 

Използвана литература.

 • ikonomika.com;
 • bg;
 • лекции по Съдебно-счетоводни експертизи;
 • bg;
 • org;
 • com;
 • Доц. Д-р Свобода Тошева, Лекции по дисциплината Съдебно-счетоводни експертизи;
 • Конституция на Република България;
 • Търговски закон;
 • Закон за съдебната власт;
 • Закон за задълженията и договорите;
 • Граждански процесуален кодекс;
 • Наказателен процесуален кодекс;
 • Кодекс на труда;
 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс;
 • Наредба за съдебните експерти.