Razrabotki

Същност, роля и значение на онлайн PR

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 13 страници

Съдържание:

 1. Увод
 2. Същност и значение на комуникацията

2.1. Комуникации. Категории на онлайн комуникация

 1. Същност и роля на PR
 2. Използване на Интернет услугите в PR дейността

Литература:

 • Дерменджиева, Грета. Мрежите за общуване в Интернет : Нещо като онлайн общности, нещо като психология на виртуалната комуникация, нещо като нищо на света :-) // Годишник на СУ Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация, 14, 2007, с. 27-51
 • Лефтеров, Петър. Социалните мрежи: бизнес контактите в 21 век.// Download.bg, 2007, N 2, с. 18-21.
 • Мизова Б., Баракян М., Социалнопсихологични особености на общуването в Интернет. Интернет-зависимост, Психологични изследвания. 2003, №1
 • Олброу, М. Глобалната епоха. Държавата и обществото отвъд модерността. – София: Обсидиан, 2001, с. 232-233.
 • Попова, Мария. Виртуалният човек: Социално-комуникационни особености на Интернет потребителя. - София : Изток-Запад, 2005.
 • Стаматов, Лъчезар. Социалните мрежи в Web 2.0: часът на аматьора. // Download.bg, 2007, N 3, с. 24-27.
 • Станкова, Пепа. Блоговете и социалните мрежи - нови сфери на влияние.// Годишник на Български информационен консорциум, 2009, с. 49-54.