Razrabotki

Танзиматът /1839-1878/ - период на реформи в Османската империя.

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 13 страници

Съдържание

Въведение

 1. НАЧАЛО НА РЕФОРМИТЕ
 2. РЕФОРМАТОРИТЕ

III.    ГЮЛХАНСКИЯТ ХАТИШЕРИФ

 1. ПЕРИОДЪТ НА СЪЩИНСКИТЕ РЕФОРМИ – ТАНЗИМАТЪТ /1839-1878/
 2. РЕФОРМИТЕ
 3. В централна администрация
 4. В провинциална администрация
 5. В Правосъдието
 6. Във Военно дело
 7. В просветно дело
 8. Във финанси и данъци
 9. Нов облик на градовете
 10. В църковно-религиозна сфера

Заключение

Използвана литература:

 • Карахасан-Чънар, Ибрахим. Турция.С., 2000
 • Мантран, Робер. История на света. С., 1999
 • Киндер, Херман и Вернер Хилгеман. Атлас Световна история, том 1. Летера, 1999
 • Тафрова, М. Танзиматът, вилаетската реформа и българите
 • Администрация на Дунавския вилает (1864-1876), 2010
 • Йелавич, Б. – История на Балканите XVIII – XIX век,2003