Razrabotki

Текстовите задачи в обучението по математика в 1 – 4 клас

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 17 страници 

Съдържание

 1. Увод
 2. Принципи на обучение по математика
 3. Цели и задачи на текстовите задачи в обучението по математика 1 – 4 клас

Цели и задачи на обучението по текстови задачи в 4. клас

Целите на обучението в решаването на текстови задачи във 2. клас

Цели и задачи на обучението с текстови задачи в 3. клас

Цели и задачи на обучението по текстови задачи в 4. клас

 1. Учебно съдържание по математика чрез набор от текстови задачи

4.1. Направления за творческа работа с текстови задачи

 1. Методи и средства на творческата работа с текстови задачи по математика в началните класове
 2. Изводи

Използвана литература:

 • Андреев М., Процесът на обучението. Дидактика, София, УИ „Св.Климент Охридски“, 1996.
 • Манова, А. Методи на обучението в решаване на текстови задачи. Благоевград, 2011.
 • Манова, А. Формиране на математически понятия. Благоевград, 2002.
 • Маджаров, А., Р. Радев, З. Новакова. Общи проблеми на методиката на обучението по математика. Първа част, С., 1994.
 • Николова, М. Развитие на творческото мислене посредством влизане в роля в класната стая, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, 2009.
 • Учебна програма по математика – 1 – 4 клас.