razrabotki

Теоретичен анализ на автодидактичната игра

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

 12 страници - реферат

Съдържание:

 1. Увод
 2. Автодидактична игра – характеристика
 3. Заключение

Литература:

 1. Атанасова,Р. Азбука на вежливостта Сп. Предучилищно възпитание, 2007/4.
 2. Велева, А. Съвременни предизвикателства пред педагогиката на играта, 2009.
 3. Гюрова, В. Игрова култура и и Европейските компетенции в предучилищно образование чрез придружената от педагога игра , Сп. Предучилищно възпитание, 2008/6.
 4. Златева, С., Речево развитие чрез автодидактични игри. Университетско издателство „Неофит Рислаки“, Бл., 2009.
 5. Златева, С., Дете-игра-социализация. Университетско издателство „Неофит Рилски“, Бл., 2013.
 6. Илиева, А., Димитров. Д. Автодидактични игри за детската градина. Бл., 1992.
 7. Книга за учителя на първа група, 2010; Книга за учителя на втора група, 2010; Книга за учителя на трета група, 2010.
 8. Колева, М., Социално развитие и възпитание на детето: Индивидуализация. Стимулиране. Диагностика. Университетско издателство „Неофит Рилски“ Бл., 2013.
 9. Янакиева Е. Нравственото възпитание: една изоставена педагогическа теория, Сп. Предучилищно възпитание, 2008/7.