razrabotki

Теоретичен анализ на автодидактична игра. Играта – Умник

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - разработка

Съдържание:

 1. Теоретичен анализ на автодидактична игра
 1. Анализ на автодидактичната игра
 1. Организация на педагогическите въздействия
 1. Заключение
 1. Игра: „Умник“

Използвана литература

 1. Димитров, Д., Типови игрови технологии за ДГ и НУ, Благоевград, 1989.
 2. Велева, А. Съвременни предизвикателства пред педагогиката на играта, 2009
 3. Книга за учителя на първа група, 2010; Книга за учителя на втора група, 2010; Книга за учителя на трета група, 2010.
 4. Гюрова, В. „Педагогически технологии на игрово взаимодействие. – София: Веда-Словена-ЖГ. 2000.
 5. Златева, Сл., „Дете. Игра. Социализация“, Бл., 2013.
 6. Златева. Сл., „Речево развитие чрез автодидактични игри“, Бл., 2009.