razrabotki

Теоретичен анализ на играта. Автодидактична игра

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

 15 страници - разработка

Съдържание

 1. Теоритичен анализ на играта
 2. Същност, специфика на играта
 3. Характеристика на автодидактичната игра
 4. Каква е нашата роля като педагози
 1. Литература
 2. Атанасова, Р. Азбука на вежливостта Сп. Предучилищно възпитание, 2007/4.
 3. Велева, А. Съвременни предизвикателства пред педагогиката на играта, 2009.
 4. Велева, А., Значение на детската игра//Сп. Педагогока, книжка 4. 2012.
 5. Златева, С., Речево развитие чрез автодидактични игри. Университетско издателство „Неофит Рислаки“, Бл., 2009.
 6. Златева, С., Дете-игра-социализация. Университетско издателство „Неофит Рилски“, Бл., 2013.
 7. Илиева, А., Димитров. Д. Автодидактични игри за детската градина. Бл., 1992.
 8. Книга за учителя на първа група, 2010; Книга за учителя на втора група, 2010; Книга за учителя на трета група, 2010.
 9. Янакиева Е. Нравственото възпитание: една изоставена педагогическа теория, Сп. Предучилищно възпитание, 2008/7.