Razrabotki

Теоретично моделиране на мотивацията

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 11 страници 

Съдържание:

I. Мотивация. Мотивационни теории

1.Съдържателни теории

1.1Йерархия на потребностите на Ейбрахам Маслоу

1.2ERG- теория на мотивацията

1.3 Теория на потребностите на Дейвид МакКлилънд

1.4. Двуфакторна теория на Ф. Хърцберг

 

2.Процесни теории

2.1. Мотивационна теория на очаквания на Виктор Врум

2.2 Теория на справедливостта (Ст. Адамс

2.3 Модел на Портър- Лоулер

2.4 Теория на Фестингер

2.5. Мотивация чрез цели

 

II.Мотивационни техники

 

Източници:

  1. Андреева, М., Управление на персонала, ИК „Галактика”, 1998
  2. Коцев, Н., Управление на човешките ресурси в организацията, ИК „Абагар”
  3. Шопов, Д., Наръчник по управление на човешките ресурси, ИК „Труд и право”, София, 2002
  4. Енциклопедия психология. Под ред. Р.Корсини, С., 1998, 486
  5. Клинчарски, В.Психология на неудовлетвореността. С., ”Тилия”, 1999, 48-53
  6. Покалюхин, А. Когнитивньiй диссонанс. Кировград., 2002, 2-5
  7. Силами, Н. Речник по психология. Плевен.,”ЕА”, 1996, 129