Razrabotki

Техника на баскетболната игра

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 15 страници

Съдържание

  1. Увод
  2. Техника и техническа подготовка в баскетбола

2.1.  Основни понятия и класификация на техниката на играта

  1. Техника на играта (класификация).

3.1. Основна техника на баскетболната игра

3.2. Методика на обучение в баскетбола

  1. Техника на играта без топка

4.1. Баскетболен стоеж

4.2. Паралелен баскетболен стоеж

4.3. Диагонален баскетболен стоеж

4.4.  Движения без топка

  1. Техника на игра с топка

Използвана литература:

  • Аладжов, К., Физическа подготовка на спортисти, С., 1992.
  • Вълчев, Т и др. Баскетбол, Волейбол, Хандбал. Методическо ръководство. С.,1990.
  • Жечев, В. Методика на обучение по спортни игри, Бл., 2003.
  • Кавдански, Е., Костов, К., Подвижни игри, Благоевград 1996.
  • Русев, Р., „Кибернетика и управление на движението в спорта”. С., 2006.