Razrabotki

Техники на добрия лидер

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка  - 15 страници

Съдържание: 

 1. Увод
 2. Определение за лидерството
 3. Лидерски стилове

3.1. Авторитарен стил

3.2. Демократичен стил

4.3. Либерален стил

4. Типове лидерски поведения в организацията

 1. Техники и стил на управление – фактор за ефективност на организацията
 2. Стил на Ръководство и Лидерство
 3. Вземане на решение. Същност на управленското решение
 4. Видове управленски решения

8.1.Организационни решения

8.2.Интуитивни решения

8.3.Решения основани на логиката

8.4.Рационални решения

          

Литература:

 1. Андреева М., Обща теория на мениджмънта, София: Галактика, 1996
 2. Палешутски К, Мениджмънт, Благоевград: ЮЗУ, 1999
 3. Пачев Т., Управление на персонала, София: Стопанство 1999
 4. Савов В., Основи на управлението, София: Стопанство, 1996