Razrabotki

Техническа безопасност на фирма „ПРЕСТИЖ“

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 33 страници

Съдържание

 

 1. Увод
 2. Предназначение на форма „ПРЕСТИЖ“
 3. Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/
 4. Характеристика на обекта и механични и електро опасности от ползване и поддържане на специфично работно оборудване
 5. Въпроси за решаване, свързани с безопасната работа на хората.
 6. Инструмент на техническа безопасност на фирма „ПРЕСТИЖ“

6.1. Структура на управлението

6.2. Задължения на работника по техническа безопасност

 1. Структура на управлението на техническа безопасност
 2. Възможни опасности в текстилната промишленост
 3. 9. Лични защитни средства на различните видове работници

9.1. Времетраене на защитните средства

9.2. Работни места с повишена опасност по охрана на труд

 1. Санитарно хигиенни и противопожарни мерки

10.1. Санитарно -  хигиенни норми

10.2. Противопожарни мерки

 1. Заключение
 2. Приложения

 

Използвана литература

 1. Експортният потенциал на българската текстилна индустрия остава висок", Емилия Гигова,
 2. Киров, Д. Охрана на труда и опазване на околната среда Техника, София, 1992
 3. Томов, В. Теория на риска. Русе, РУ “Ангел Кънчев”, 2003.
 4. https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134178305