Razrabotki

Технологични стъпки в организацията на образователния театър

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 8 страници

Съдържание

  1. Увод
  1. Взаимодействие и обучение в интеркултурно общество
  1. Образователен театър
  1. Технологични стъпки в организацията на образователния театър

Литература:

  1. Георгиева, М., Р. Йовева, СТ., Здравкова „Обучението по български език и литература в началното училище”, Шумен, 2005
  2. Здравкова, Ст., Георгиева, М., Йовева, Р. Обучението по български език и литература в началното училище. Шумен, 2005
  3. Дянкова, Г. Образователен театър – междукултурно общуване и педагогическо взаимодействие. Статия.
  4. Иванаов Ст., Професионално педагогическо общуване. Шумен, 2004.
  5. Илиева, Ж. Място и роля на приказката в ранното чуждоезиково обучение/Живка Илиева//Начално образование, № 3/2007