Razrabotki

Тракийската култура и наследство по българските земи

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 17 страници

Съдържание:

 1. Кратък исторически преглед на тракийската култура и наследство по българските земи
 2. Истории и формиране на тракийската култура
 3. Езикът на един безписмен народ
 4. Измерение на тракийската култура по българските земи

 

Използвана литература:

 1. Анаксандрид– „Протезилай”, фрагмент 41 „Извори за историята на Тракия и траките”, том ІІ, стр. 159.
 2. Данов ,Хр.,  „Древна Тракия”, изд. „Наука и изкуство”, София,1969г, стр.101. Еврипид– „Резос”- трагедия, „Извори за историята на Тракия и траките”, Том І, стр. 128.
 3. Ксенофонт– „Анабазис”, ІІІ, 2 „Извори за историята на Тракия и траките” том ІІ 2002 г., стр. 23-24.
 4. Маразов, Иван. „Влияния и самобитност, или Иран и Тракия”, сп.„Проблеми на изкуството”, 1975 г., ІІІ, стр. 6.
 5. Омир– „Илиада”, V, 461-2, „Извори за историята на Тракия и траките”, том 1, 1982 г., изд на БАН3.
 6. Тачева, М., „Царете на Древна Тракия”, изд. „Агато”, София,2006, стр. 64.
 7.  Тукидит– „История”, 97, 1 „Извори за историята на Тракия и траките”том І, стр.28.
 8. Херодот– ІV, 93, „История”, Държавно издателство „Наука и изкуство”,1990 г.
 9.   Фол, Ал., История на българските земи в древността, част I, София, 1997.
 10. Фол, Ал., „Политическа история на траките”, изд. „Наука и изкуство”, София, 1972 г, стр. 26.
 11. Чичикова, М., „Севтополис”, том І и ІІ, изд. на БАН, София, 1984 г.