Razrabotki

Транснационални компании (ТНК)

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 16 страници

Съдържание

Увод

 1. Предимствата на ТНК пред компаниите от развиващите се страни
 2. Конкуриращи се модели на транснационалните компании
 3. Международни инвестиции в практиката
 4. Ролята на транснационалните компании при трансфер на трудови отношения
 5. Международно вътрешнофирмено разделение на труда

Заключение

Използвана литература

 1. Михайлов, С., Парадигми на възприятие на глобализацията. Пловдив, 2007
 2. Николов, С., ТНК в глобална среда, С., 2008
 3. Младенова, З, сп. „Икономическа мисъл” 1/2004 „Транснационалните корпорации в световната икономика”
 4.  Калчев В., Георгиев Г., „Външноикономическа дейност”
 5.  Николов И., „Глобалната икономика. Теория и реалност”
 6.  Илиев И., Атанасов А., „Международна икономика”
 7.  Младенова З., Илиев И., „Световното стопанство в условията на глобализация”
 8. www.nbuv.gov.ua/
 9. www.econ.bg
 10. www.lib.bg