Razrabotki

Транспортната инфраструктура в Югозападна Европа и съвременната геополитика

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.
15 страници - теоретична разработка

 

Съдържание:

 1. Увод
 1. Транспортна инфраструктура в Югоизточна Европа
 1. Описание на основната регионална транспортна мрежа на Югоизточна Европа
 1. Геополитика и основни предизвикателства за транспортната политика в Западните Балкани
 1. Икономически и социални последици от развитието на регионалната транспортна мрежа
 1. Политика за развитие на транспортната инфраструктура в Югоизточна Европа
 1. Внедряване на нови транспортни технологии
 1. Заключение

Литература:

 1. Бакалова, В., Развитие и усъвършенстване на пътната инфраструктура на Р България в условията на европейската интеграция, Научни трудове на УНСС, том 1, 2001.
 2. Галабурда, В. Г., Единная транспортная система - М.: Транспорт, 1999.
 3. Лазер, К. Ф., Опит и проблеми при дерегулацията на железниците в Европа, сп. „Железопътен транспорт", бр. 6, 1998.

Мутафчиев, Л., Европейската транспортна система и някои проблеми на разви­тието на железопътния транспорт, сп. „Железопътен транспорт",