razrabotki

Трудови възнаграждения в сферата на образованието

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

16 страници - разработка

Съдържание:

  1. Трудово възнаграждение
  2. Трудово възнаграждение в образованието
  3. Анализ

Използвани източници:

  • НСИ
  • Кодекс на труда. В сила от 01.01.1987 г. ., изм. и доп. ДВ. бр.30 от 3 Април 2018г.
  • Раздел IV. Определяне на работните заплати на персонала в държавните и общинските институции
  • Наредба № 4 от 20 април 2017 г. за нормиране и заплащане на труда