razrabotki

Трудово-правни отношения между работодател и работник

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

17 страници - разработка

Съдържание:

 1. Увод.
 2. Възникване на трудово правни отношения между работодател и работник
 3. Теоретична и нормативна база за отчитане на взаимоотношенията с персонала
 4. Основни понятия в МСС 19 Доходи на наети лица и СС 19 Доходи на персонала
 5. Общи положения в Кодекс на труда за отчитане на трудовите взаимоотношенията на предприятията с наетия персонал.
 6. Общи положения в Кодекс за социално осигуряване за отчитане на взаимоотношенията с осигурителните институции.
 • Допълнително социално осигуряване
 • Допълнително задължително пенсионно осигуряване
 • Допълнително доброволно пенсионно осигуряване
 • Фондове за ДППО
 • Допълнително доброволно осигуряване за безработица и професионална квалификация
 • Фондове за Допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална квалификация

Използвана литература:

 1. Проф. д-р Мингов, Ем., Кодекс на труда. Сборник нормативни актове, София, 2013г.
 2. Кодекс за социално осигуряване.
 3. Кодекса на труда.
 4. Закон за счетоводството.
 5. Националните счетоводни стандарти СС 19 Доходи на персонала.
 6. Международни счетоводни стандарти МСС Доходи на наети лица.
 7. Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.
 8. Закон за здравното осигуряване.
 9. Закон за Националната здравноосигурителна каса.
 10. Закон за данъка върху доходите на физически лица.