Razrabotki

Туристически пазари на България

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 15 страници

Съдържание:

  1. Увод
  2. Особености на туристическия пазар
  3. Групи и елементи на туристическия пазар
  4. Функции и фактори на туристическия пазар
  5. Основни туристически пазари в България

Използвана литература:

  1. проф. д-р Рибов, М. „Стратегически избор в туризма” изд. Тракия-М.София, 2005 г.
  2. доц. Дунов, И. „Иконимика на туризма”, Благоевград, 1999 г.