Razrabotki

Употреба и злоупотреба с наркотични вещества сред младите хора

Продажна цена Цена 25.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

10 страници - реферат

Съдържание:

 1. Увод
 2. Теоретична разработка по проблема за употреба и злоупотреба с наркотични вещества сред младежите
 3. Заключение

 

Използвана литература:

 1. Александрова, Е. „Анализ на рисковите поведенчески фактори, свързани с употребата на наркотични вещества в училищна възраст”, сп. ”Педагогика”, бр.3/2007
 2. Бакрачева, М. „Статуси на психосоциалната идентичност и психично благополучие в юношеска възраст”, сп.”Азбуки”, бр.36/2008
 3. Вълков, П. „Психологията и консултирането днес”, С. 2007
 4.  Григоров, И. „Кризите в идентичността на подрастващите”, сп.                       ” Обществено Възпитание”, бр. 2/2013
 5. Глигоров, В., „Превенция на употребата на наркотични вещества сред учениците”, София, 2009
 6. Дочева, Диана, „Психология на зависимостите”, София, 2006
 1. Крумов., В., Р. Петкова., “Наркотици и наркомания” , сп. Образование, 2005  
 2. Манасиева, Т. „Нарушаване на норми и ценности – предпоставка за девиантно поведение”, сп. ”Обществено Възпитание”, бр. 6/2004