Razrabotki

Управление на комуникационната ситуация – водене, манипулиране, прекъсване.

Продажна цена Цена 10.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 7 страници

Съдържание:

 1. Увод
 2. Влияние чрез комуникация
 3. Манипулативни техники за въздействие
 4. Езикови
 5. Внушаване на предразсъдъци
 6. Набиване в очи (поразяването)
 7. Противна на установките аргументация
 8. Шокирането
 9. Повторението
 10. Настойчиво преувеличение
 11. Идентификация
 12. Позоваване на авторитет
 13. Фалшива асоциация
 14. Манипулация с цифри
 15. Стадни инстинкта
 16. Възбуждане на страхови неврози
 17. Йерархизиране на ефекти

 

Използвана литература:

 1. Буркарт, Роланд, Наука за комуникацията, В. Търново, изд. „Пик“. 2000.
 2. Карнеги, Дейл, Как да преодолеем чувството за безпокойство, С., 1990.
 3. Замбова, А., Манипулативни и езикови стратегии в печата, С., 2000.