Razrabotki

Управление на конфликтите в училищни оргнизации, измененията и стресовете в организацията

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 9 страници 

Съдържание

 

 1. Въведение
 2. Изложение

2.1. Конфликтите и вземане на управленски решения

2.2. Управление на конфликтите в училищните организации

2.3. Профилактика на конфликтите

 1. Изводи
 2. Заключение

 

Използвана литература:

 • Анцупов, А. П., С. В. Баклановский. Конфликтология в схемах и комментариях. М., 2006
 • Димитров, Д. Конфликтология. Университетско издателство, УНСС, 2000.
 • Георгиева, В. Мениджмънт на промяната в образованието, Благоевград, 2013.
 • Гюрова, В., Георгиева, В., Божилова, В., Кривирадева, Б. Въпроси на образователния мениджмънт. София, .
 • Илиева, С., Организационно развитие, СУ., 2006.
 • Иванов, И. - Конфликтите в организацията: причини за възникване и диагностика, сп. Психологически форум, кн.1, 2003.
 • Лойков, К., Водене на преговори и решаване на конфликти. Пловдив, 2008.