Razrabotki

Управление на конфликти. Същност и роля на конфликтите

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

15 страници - теоретична разработка

Съдържание:

 1. Въведение
 1. Същност и компоненти на конфликта
 1. Видове конфликти
 1. Възможни стратегии за излизане от конфликт
 1. Обобщение
 1. Заключение

Използвани източници:

 • Дракър, П., Мениджмънт предизвикателствата на 21 век, Класика и стил, С., 2001
 • Доралийски, А., Стратегически мениджмънт, НБУ, 2011
 • Илиева, С., Организационно развитие, СУ., 2006
 • Лойков, К., Водене на преговори и решаване на конфликти. Пловдив, 2008
 • Панайотов, Д., Мениджмънт и лидерство, НБУ, 2008