Razrabotki

Управление на личния стрес от заетите в публичния сектор

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 25 страници 

Съдържание

 1. Основни понятия и същност на управлението на стреса в организацията
 2. Професионален стрес – последствия
 3. Личен стрес от заетите в публичния сектор
 4. Характеристики на стрес и фактори за възникването му в публичния сектор
 5. Изследване на антистресови методи за управление и предотвратяване на стреса в организацията.
 6. Заключение
 7. Използвана литература

Използвана литература:

 • Бильданова, В. Р., Г.К. Бисерова, доц. Г.Р. Шагивалеева, ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА И МЕТОДЫ ЕГО ПРОФИЛАКТИКИ, Елабуга, 2015.
 • Василев, В. .,Практически изследвания в областта на управлението на човешките ресурси като компонент от реализацията на ефективни публични политики.
 • Василев, В., Гергана Кресналийска, Олга Чорбаджийска, Практически измерения на изследванията в областта на Публичната администрация.
 • Василев, В., Г. Кресналийска, О. Чорбаджийска, Ефективен публичен мениджмънт, ЮЗУ Н. Рилски, Бл., 2011.
 • Василев, В., О. Чорбаджийска, Цв. Бельовска. Мениджмънт и управленски технологии, учебно помагало, Пропелер, С., 2017.
 • Гринбер, Дж. Управление стрессом, 7-е изд., Питер, 2002.
 • Гибсън ,Р., Преосмисляне на бъдещето, Екслибрис, 2003.
 • Колев, Д; Колева Х. Диагностика на водещи стресогенни фактори в Енергетиката. Том. VI. Пловдив, 2005.
 • Лукьянова, В., А.Б. Леоновой., уч.ВЫГОРАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ., Курск., 2013.
 • Наталия Водопьянова., уч.,Стресс-менеджмент 2-е изд., изд., Юрайт, Москва, 2018.
 • Русинова, В., Купър, К., Василева, Л., Рандев, П., Жильова. Психометричен анализ на методиката „Индикатор за професионален стрес”. Българско списание по психология. София, 1996. №1.
 • Русинова, В. Подходи и модели за изследване на професионалния стрес. – В: Първа национална трипартитна конференция на българското общество за изучаване и борба със стреса (сборник), 2003.
 • Радославова, М. Метод за диагностика на ролевите стресори на работното място. В: Радославова, М., Величков, А., Методи за психодиагностика. Пандора-Прим, София, 2005.
 • Deckard G., Meterko M., Field D. (1994). Physician Burnout: An Examination of Personal, Professional and Organizational Relationships. Medical Care. Vol. 32. № 7. Pp 745-754.