Razrabotki

Управление на проектни екипи от гледна точка на ръководителя

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

20 страници - курсова работа

Съдържание:

 1. Психологически основи за изграждане на проектен екип

1.1. Понятие и признаци

1.2. Анализи за изграждане

1.3. Психологически фактори в изграждането

1.4. Разпределение на функциите  и екипните роли

1.5. Теориетични подходи към изучаване на личността на ръководител

1.6. Личностни качества на ръководителя

 1. Планиране на дейността на екипа

2.1. Специфика и процедури на планирането

2.2. Етапи на планиране дейността на екипа

2.3. SWOT анализ

 1. Организиране на проектни екипи
 2. Особености на мотивацията на проектни екипи
 3. Организационната култура на екипа
 4. Оценка на ефективността и управлението на проектините екипи
 5. Управление на конфликтите в проектните екипи
 6. Извод

 

Използвани източници:

 • Джулиаи, Р., “Лидерството”, С.,2003
 • Котлър, Ф. Котлър за маркетинга: Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите. С., 2000
 • Кулевски, Цв. Основи на фирмената култура и бизнескомуникациите. С., 2001
 • Каменов, К., Управленският процес, В Търново, 2003
 • Ризова и Шаренска, “Бизнес комуникации”, София, 2001
 • Христова, В., П. Кънев, „Управление на екипи”, Велико Търново, 2011
 • Шопова, Т., “Култура и комуникация”, Благоевград, 2001