Razrabotki

Управление на риска в процеса на създаване на проекти

Продажна цена Цена 25.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 12 страници

Съдържание           

  1. Увод
  2. Определение на риска
  3. Рискове на проекта
  4. Източници на риска
  5. Възможности за прилагане на методите за управление на риска при иновационните проекти

Използвана литература:

  1. Балабанов, И. Т., Риск менеджмент, М., Финансы и статистика, 1996.
  2. Георгиев, Ив., Основи на инвестирането, С., УИ „Стопанство”, 1999.
  3. Георгиев, Ив., Рискът при инвестиране. Анализ и оценка, ОПКК при ВИИ, 1989.
  4. Георгиев, Ив., Цв. Цветков, Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции, С., УИ „Стопанство”, 1997.