Razrabotki

Управление на човешките ресурси във фирма ЕТ „Спийд Компютърс”

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 16 страници

Съдържание:

  1. Кратка история  и  характеристика  на  дейността на фирма ЕТ „Спийд Компютърс”
  2. Основни моменти
  3. Същност на управлението на човешките ресурси във фирма ЕТ “Спийд Компютърс”
  4. Подбор, разпределение, оценка, квалификация на кадрите

4.1 Планиране на човешките ресурси

4.2 Набиране

4.3 Подбор (селекция)

4.4 Ориентация

4.5 Обучение и развитие

4.6 Оценка

4.7 Стимулиране

4.8 Освобождаване

  1. Групите във фирма ЕТ „Спийд Компютърс” - видове, етапи в развитието, норми, роли, конфликти, ефективност.

5.1. Група във фирма ЕТ „Спийд Компютърс”

5.2  Видове групи в организацията

5.3   Етапи в развитието на групите

5.4 Групови норми и роли на членовете

5.5 Конфликти, сплотеност и ефективност на групите

  1. Системи за управление на персонала в „Спийд Компютърс” и изчисление на работната заплата
  2. Възнаграждение и стимулиране на персонала в „Спийд Компютърс”
  3. Логическа схема на стимулирането
  4. 9. Управление на дейността и асестиране на персонала във фирма „Спийд Компютърс”

9.1. Разработване на план за управление на изпълнението на дейността

9.2 Отговорности на мениджърът

9.3 Атестиране на персонала в организацията

9.4 Основна ЦЕЛ на атестирането:

9.5 Управление на процеса на атестиране

  1. Преглед на работата в екипа

10.1 Даване и получаване на обратна връзка

Използвана литература:

1. Младенова, Г. Стратегическо маркетингово планиране. София, 2008

2. Карабельова, С., Управление на човешките ресурси, София, 2015

3. Харизанова, М., Бояджиев, Др., Миронова, Управление на човешките ресурси - инвестиция в бъдещето, С., 2007

4. Христова, Т., Мениджмънт на човешките отношения, С., 2006