Razrabotki

Управление на човешките ресурси във фирма „Калсберг“

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 20 страници

 СЪДЪРЖАНИЕ: 

 1. УВОД
 2. НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛА В „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ” АД
 3. Особености на българското пивопроизводство
 4. Индустриален профил на „Карлсберг България” АД
 5. Фирмена система за управление на персонала
 6. Техники за набиране на персонала в „Карлсберг България”АД

5.Алгоритъм на подбора в „Карлсберг България”АД

 • Провеждане на конкурса
 • Назначаване на избрания кандидат
 • Въвеждане на работното място
 • ЗАКЛЮЧЕНИЕ


ЛИТЕРАТУРА:

 • Шопов, Д., М. Атанасова, „Управление на човешките ресурси” - част 1, „Тракия-М”, София, 1998;
 • Шопов, Д., М. Атанасова, „Управление на човешките ресурси” - част 2, „Тракия-М”, София, 1998;
 • Шопов, Д„ Г. Евгениев, „Наръчник по управление на човешките ресурси”, „Труд и право”, С., 2002;
 • Шопов, Д„ П. Стефанов, М. Паунов, „Икономика на труда”, Университетско издателство “Стопанство”, С., 1997;
 • Шопов, Д„ М. Атанасова, „Управление на персонала”, Университетско издателство “Стопанство”, С„ 1995;
 • Микова, А., „ Практически наръчник - персонал и работна заплата”, „Раабе,” С., 2007
 • Стефанов, Н„ „Мениджмънт на персонала”, „Персонал”, С., 1996;
 • Рибарска, Е„ В. Василев, „Мениджмънт на човешките ресурси”, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, 2004;
 • Недялкова, А„ „Ръководство за самоподготовка по управление на човешките ресурси”, „Люрен”, С„ 1999;
 • Спасов, К., П. Василев, „Управление във фирми, инвестирали в България”, „Персонал”, С.,1996;
 • Ведър, О., „Управление на персонала”, СУ, С„ 2005;
 • http://carlsbergbulgaria.bg;
 • http://www.hennes.bg/;
 • http://www.az.govemment.bg/.