Razrabotki

Управление на човешките ресурси в социалните услуги

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - разработка

Съдържание:

 1. Увод
 2. Същност на управление на човешките ресурси като управленска дейност
 3. Формиране на човешки ресурси – планиране, набиране, подбор и назначаване
 4. Развитие на човешките ресурси – адаптация, оценяване, трудово възнаграждение, обучение
 5. Нормативна база за управление на човешките ресурси в

 Използвана литература:

 1. Механджийска, Г. Супервизията в социалната работа. Издателство „ Изток Запад“, С., 2008.
 2. Механджийска, Г. Общностни измерения на социалната работа. Методите на макропрактиката. Издателство „ Априком“, с. 2009.
 3. Паризов, Париз. Методика на социалната работа. София, 2004.
 4. Петрова-Димитрова, Н. Основи и методи на социалната работа. София, 2001
 5. Рибарска, Е., В. Василев, Управление на човешките ресурси – предизвикателствата на европейските измерения, Бл., 2009 г., с.65
 6. Симеонова, Р. Управление на социалната работа като дейност и система. Издателство „Ибис“, С., 2011.