Razrabotki

Управление на човешките ресурси в туризма

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 12 страници

Съдържание:

1. Въведение

 1. Същност на управление на човешките ресурси
 2. Нужди от специалисти и текучество на работещите
 3. Умения и качества на персонала в хотелите
 4. Използване на собствени и външни програми за обучение
 5. Тренинг на персонала

Заключение

 

Използвана литература:

 1. Благоев, В, Маркетинг в определения и примери, ДИ 1988
 2. Георгиев, Д., Н. Енев, Икономика и организация на туризма в НРБ, Варна, 1965
 3. Ракаджийска, С., Туристически пазар и реклама, Варна, 1991 г.
 4. Рибарска, Е.,В.Василев., Управление на човешките ресурси”, С., 2006.
 5. 5. Илиева С., Организационно развитие, СУ., 2006.
 6. Самоукина, Н., Ефективна мотивация на персонала, СофтПрес, С., 2007.
 7. Спасов К., Управление на човешките ресурси, С., 1999.