Razrabotki

Управление на човешките ресурси на „Актавис“ ЕАД“ гр. Дупница

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 19 страници

Съдържание: 

УВОД

 1. Кратка характеристика на предприятието - „Актавис“ ЕАД“ гр. Дупница
 1. Фирмена система за управление на персонала
  • Анализ на основните групи длъжност    
 1. Техники за набиране на персонала

3.1. Общи положения

3.2. Определяне на потребностите от персонал

3.3.      Определяне на изискванията към кандидатите

3.4.      Обявяване на свободно работно място

 1. Алгоритъм на подбора в „Актавис” ЕАД

4.1. Провеждане на конкурса

4.2.      Назначаване на избрания кандидат

 1. Въвеждане на работното място
 1. Същност на професионалната кариера на служители в „Актавис“ ЕАД гр. Дупница

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 • Вачкова, Е„ Управление на човешките ресурси - българския и световен опит, С., 2007
 • Владимирова, К., Управление на човешките ресурси - стратегии, стандарти, практики, УНСС, С., 2007
 • Димитров, Д., Управление на човешките ресурси, Шумен, 2007
 • Илиев, Й., Управление на човешките ресурси, Абагар, 2006
 • Палешутски, К. Управление на средни и големи фирми. Бл., 2011
 • Росен, Б., Управлявай трудните взаимоотношения, Харвард Бизнес Прес, С., 2009
 • Харизанова, М., Бояджиев, Др., Миронова, Управление на човешките ресурси - инвестиция в бъдещето, С., 2007.
 • Христова, Т., Мениджмънт на човешките отношения, С., 2006