Razrabotki

Управление на човешките ресурси на „А1 България“ ЕАД

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 17 страници

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 1. Въведение
 2. Кратка история на фирмата
 3. Конструиране на системата за мотивиране на персонала в „А1 България“ ЕАД
 4. Политика на „А1 България“ ЕАД при управлението на човешките ресурси и анализ на корпоративната култура във фирмата
  • Корпоративната култура като мотивиращ фактор
  • Корпоративната култура на „ А1 България“ ЕАД

4.3. Наемане на нови служители

4.4. Социален пакет

4.5. Професионално представяне

4.6. Програми за обучение на човешките ресурси

4.7. Програми за развитие на човешките ресурси

4.8. Вътрешнофирмена комуникация

4.9. Обобщение и личен коментар

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Библиография:

 • Асенов, А., „Мениджмънт на фирма; Теория и практика“, В. Търново, 2010.
 • Балканска П., Мениджърът като лидер или как тези две позиции да се съвместят. Здравен мениджмънт, том 3, 5, 2009.
 • Бобина, М., Д. Съботинова, „Културни характеристики на българския мениджмънт“//Сп. Икономически изследвания, № 2, 2015.
 • Илиев, Й., „Лидерството на човешкия фактор – стратегическа задача пред индустриалните организации “// Сп. Списание на икономически университет – Варна, № 4, 2013.
 • Любомирова, В., „Мениджмънт и говеранс – разлики като типове управление в политиката и държавата“//Сп. Международни отношения, № 3, 2014.
 • Рюфие, Ж., „Моралът на мениджъра: социология за управляващи“//Сп. Социологически проблеми, № Специален брой, 2015.