Razrabotki

Управление при кризи

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - теоретична разработка

Съдържание:

  1. Същност на управлението на кризи
  1. Видове кризи
  1. Методи при разрешаване на кризи
  1. Форми и методи за действие при провеждане на кризисни операции
  1. Планиране управлението на кризи
  1. Заключение

 Използвана литература:

  • Гюров, Р. Към анализа на сигурността (в контекста на контраразузнаването). С., 2011.
  • Иванов, Д. -Кратка история на Държавна сигурност, С., 2013.
  • Николов, В., Т. Трифонов. Контраразузнавателната операция. С.,
  • Трифонов, Т., В. Христов. Теория и технология на контраразузнаването. С., 2010.