razrabotki.net

Управленски анализ на фирма ЕТ „Спийд Компютърс“

Продажна цена Цена 50.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

23 страници - разработка

Съдържание

 1. 1. Статус на фирма ЕТ „Спийд Компютърс”
 2. Стратегически анализ на ЕТ „Спийд Компютърс”

2.1. Мисия на фирмата

2.2. Анализ на околната среда

2.3. Анализ на макро средата

2.4.  SWOT-анализ

2.5. Характеристика на фирмената стратегия

 1. Структура на фирмата
 2. Системи във фирма ЕТ „Спийд Компютърс“

4.1. Производствени системи

4.2. Системи за управление на качеството

4.3. Системи за заплащане на труда

4.4. Финансово счетоводни системи

 1. Стил на работа
 2. Стил на управление
 3. Конкурентно предимство на фирмата

 

Литература:

 1. 1. Ансофф, И. Х. Стратегическое управление. Москва, 1989
 2. Младенова, Г. Стратегическо маркетингово планиране. София, 1998
 3. Душанов, Ив. Обща теория на счетоводството, С., 1998
 4. Джорова, Ю., Стратегия на българската фирма, 1991
 5. Николов, Н., Ант. Айкова, Икономика, маркетинг и мениджмънт, С., 1996
 6. Приложна икономика, Колектив, С., 1997
 7. Паунов М., Стратегия на бизнеса, с. СД „Дино – ИМ”, 1992
 8. Христов Ст., Стратегия на бизнеса, С. 2000