razrabotki

Упълномощаването през призмата на новата съдебна практика

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

1

Съдържание:

  1. Общи положения на представителството
  1. Особености на упълномощаването в нотариалното производство
  1. Съдебна практика
  1. Заключение

Библиография:

  1. Бешков, П. Българско нотариално право, Фенея 1997
  2. Ивчева, В. Нотариално производство в светлината на съдебната практика, Сиела, 2008
  3. Стайкова, С Нотариално право. Специална част, Фенея, 2013
  4. Сталев, Ж. Българско гражданско процесуално право, Сиела, 2012
  5. Корнезов, Л Гражданско съдопроизводство. Съдебни и несъдебни производства, Т. 1, Софи – Р, 2010
  6. ПИС net