razrabotki

Урока – основна форма на организация. Урокът по изобразително изкуство

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

15 страници - реферат

Съдържание:

 1. Увод
 1. Урокът – основна организационна форма на обучение и възпитание

2.1. Обща встъпителна част

2.2. Създаване на проблемна ситуация и определяне на основния проблем

2.3. Съобщаване целта на урока

2.4. Встъпителна характеристика на худо­жественото произведение или на художествено-естетическата дейност като вид и жанр

 1. Звена в урока
 2. Видове уроци
 3. Методическа организация на урока
 4. Знания, умения и отношения
 5. Цел на урока по изобразително изкуство
 6. Очаквани резултати от обучението по изобразително изкуство
 7. Примерна разработка на урок по изобразително изкуство
 8. Заключение

     

Използвана литература:

 1. Димчев В., Др. Немцов, Изобразително изкуство, Отворено общество, С., 1998
 2. Занков О., Развитие и диагностика на изобразителните способности на детето от предучилищна и начална училищна възраст, В.Търново, 2005 г., „Слово“
 3. Занков О., Методи за преподаване на изобразително изкуство в предучилищна и начална училищна възраст, С., 2005, Просвета.