Razrabotki

Усвояване на езика и речта на деца с лека умствена изостаналост

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - реферат

Съдържание

 1. Увод
 2. Езиково и речево развитие на децата с лека умствена изостаналост
 3. Нарушения на речта
 4. Обучение за подпомагане на езиковата компетентност
 5. Заключение

Използвана литература:

 • Василева, Н. Особености на мисленето при ученици с езиково недоразвитие. Шумен, УИ „Еп. Константин Преславски”, 1999 а.
 • Василева, Н. Особености на езиковото развитие при учениците от I и II клас на помощно училище. Спе¬циална педагогика, 3, 1999 б, с. 38-45.
 • Добрев, З. Умствено изостанали деца. С., УИ „Св. Климент Охридски”, 1995.
 • Ингелези, С. Учебна среда и обучение на деца със специални педагогически потербности. 2001.
 • Караджова, К. Психолого-педагогически измерения на умствената изостаналост. С., УИ „Св. Климент Охридски”, 2005.
 • Стоянова, Ю. Ранно езиково развитие. С., „Просвета”, 2011.
 • Ценова, Ц. Логопедия – описание, диагностика и терапия на комуникативните нарушения. С., „Дита М”, 2015.