Razrabotki

Условия за действителност на сделките

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 13 страници

Съдържание

  1. Понятие за правна сделка
  2. Понятие за форма на сделките. Видове сделки
  3. Форма на действителност на сделките

3.1. Видове форми за действителност на сделките

  1. Условие за действителност на сделките


Литература:

1.Павлова, М. Гражданско право – обща част, С., 2002.

  1. Павлова, М. Гражданско право. Обща част., Том II, С., 1996
  2. Рачев, Ф. Гражданско право, С., 2003.